Op 5 juli heeft er in Zalencentrum Schoneveld een informatieavond plaatsgevonden voor de bewoners van de wijk De Mossen in Houten.

In de wijk De Mossen in Houten is 15 jaar geleden een innovatief warmtesysteem aangelegd waarbij individuele huishoudens warmte en/of koude geleverd krijgen van een collectieve bron. Nu 15 jaar later staan de huidige bewoners voor de keuze van een nieuw warmtesysteem, omdat het huidige bronsysteem niet langer rendabel is. Via deze website houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom dit proces en geven wij tevens antwoord op de meest gestelde vragen.

In de afgelopen maanden is er door de huidige exploitant Eneco en de het Bewoners Initiatief het Mos (BIM) naarstig gezocht naar een opvolger. Unaniem is de keuze gevallen op Groep Duurzame Energie uit IJzendoorn. Tijdens de informatieavond heeft het BIM aan alle aanwezige een toelichting gegeven op het proces, waarna Bob Bloemers zich namens Groep Duurzame Energie een presentatie heeft gegeven over Duurzaam Verbonden, het bedrijfsonderdeel dat de komende 15 jaar de duurzame warmte en koude gaat leveren aan de wijk.