Bewoners kiezen bewust voor duurzaam collectief.

De wijk De Mossen in Houten was Nederland’s eerste grote collectieve bronwarmteproject. Nu, 15 jaar later, komen de warmtepompen aan het eind van hun technische levensduur, en lopen de leveringscontracten voor bronwarmte af. Bewoners Initiatief De Mossen (BIM) onderzocht de alternatieven. Henk Faber: ‘We weten allemaal dat gas geen optie is. Maar huishoudens hadden ook kunnen kiezen voor individuele warmtepompen. Een collectief systeem is lang niet altijd vanzelfsprekend. Uiteindelijk vonden we met zijn allen dat het kapitaalvernietiging zou zijn om geen gebruik te maken van de prachtige infrastructuur die we hier in de wijk hebben. 94% van de wijkbewoners heeft zich uitgesproken voor het doorzetten van het huidige collectief.’

 

Samen met de huidige exploitant, Eneco, zijn de bewoners op zoek gegaan naar een partij die de 425 huishoudens de komende 15 jaar van warmte en koude gaat voorzien.
Michiel van den Berg, directeur Warmte en Koude: ‘De opgave waar we met zijn allen voor staan is enorm. We zijn er trots op dat Eneco aan de wieg heeft gestaan van Nederlands eerste grote warmteproject. We hebben bewezen dat het kan, en we hebben in die periode veel geleerd. Tijd om het stokje over te dragen aan een ander, en onze ervaring in te zetten in andere, nieuwe projecten. Zo vergroot Eneco de snelheid en impact van onze eigen bijdrage aan de energietransitie’.

 

Na intensieve gesprekken met verschillende partijen kozen de bewoners uiteindelijk voor Duurzaam Verbonden, onderdeel van Groep Duurzame Energie. Commercieel directeur Bob Bloemers: ‘We hebben ruime ervaring in het beheer en onderhoud van dit soort systemen. Met onze eigen kundige monteurs kunnen we het maatwerk leveren waar de wijk om vraagt. We vinden het geweldig dat we hiermee onze dienverlening verder kunnen uitbouwen als exploitant van dit soort complexe installaties. We kijken uit naar een warme relatie met deze wijk.’
Duurzaam Verbonden gaat de huidige warmtepompen vervangen door nieuwe, efficiëntere modellen. Daarnaast gaat Duurzaam Verbonden fors investeren in het collectieve bronsysteem. Bloemers: ‘Qua energieprestatie en betrouwbaarheid gaat de wijk er dadelijk enorm op vooruit.’

 

Bewoners Initiatief de Mossen is trots op het bereikte resultaat. Henk Faber: ‘Eneco heeft ons de vrije hand gegeven om op zoek te gaan naar een nieuwe partner. Dat was een intensief proces. We zijn niet over één nacht ijs gegaan maar zijn er uiteindelijk in geslaagd om een degelijke partij te vinden die zowel op inhoud, als qua aanpak, aansluit bij de wensen uit de wijk. We zien de toekomst hier in Houten met vertrouwen tegemoet.’