Beste bewoners,

Zoals eerder door ons aangegeven gaan wij verbeteringen doorvoeren in het collectieve systeem in de wijk De Mossen. Wij hebben geconstateerd dat de transportpomp in de aftakking van de bronleiding aan vervanging toe is. Deze aftakking betreft de aftakking waar uw woning op aangesloten is. Derhalve worden deze pomp vervangen voor nieuwere type.

Het betreft alleen de adressen Pronkmos 1 t/m 123 (oneven) en Witmos 2 t/m 36 (even).

De werkzaamheden worden uitgevoerd op woensdag 17 juli 2019 en nemen 1 werkdagen in beslag. Tijdens deze dag kunt u tijdelijk geen gebruik maken van bronwarmte uit het systeem.

Mocht u nog vragen hebben inzake deze werkzaamheden dan vernemen wij het graag. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0344-750275 of via de mail: klantzaken@duurzaamverbonden.nl.